دسته‌بندی: موضوعات حقوقی

موضوعات حقوقی

عملکرد مثبت شهرداری

دفاع حق شناس از عملکرد شهردار تهران  رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینكه باید به یاد داشته باشیم که

ادامه مطلب »