دسته‌بندی: موضوعات حقوقی

موضوعات حقوقی

علت واقعی استعفای نجفی

علت واقعی استعفای نجفی بیماری بود یا فشارهای بیرونی؟ تاکید “نجفی توانا” بر ادامه مسیر دکتر نجفی از سوی شهردار آینده تهران؛ یک حقوقدان با

ادامه مطلب »