وکیل ملکی

چه نکاتی را در خرید ملک رعایت کنیم

چه نکاتی را در خرید ملک رعایت کنیم وکیل سند ملک ميدانستيد در قراردادهايِ عادي خريد املاك خطرهاي متعددي شما را تهديد ميكند! جهت بررسی نکات کامل تنظیم مبایعه نامه و قولنامه کلیک کنید

بنابراين ضروري است به نكات ذيل توجه كنيد:

قبل از معامله بايد اطمينان پيدا كنيد كه طرف مقابل شما مالك ملك مورد معامله است. چگونه؟؟ از طريق دفاتر اسناد رسمي استعلام مالكيت بعمل آوريد، سپس با تحقيق محلي و ميداني هويت مالك را احراز و آنرا با سجل ابرازي انطباق دهيد.
در غير اينصورت ممكن است مال غير را خريداري نموده باشيد! وکیل سند ملک

مشخصات دقيق پلاك ثبتي را با تعيين هر دو پلاك فرعي و اصلي، در قرارداد خود درج نماييد. همچنين ضروري است نشاني دقيق ملك را نيز درج نماييد. اگر مورد معامله، آپارتمان باشد، حساسيت هاي فوق بيشتر و ظرائف ديگري را نيز بهمراه خواهد داشت! چه نکاتی را در خرید ملک رعایت کنیم

شروط مربوط به وجه التزام و تضامين را به دقت در قرارداد درج كنيد. با اين شروط، در فرض تخلف طرف مقابل، ميتوانيد از محل وجه التزام و شروط ضمني، حقوق خود را تأمين نماييد.
اين شروط در قراردادهاي مختلف، متفاوت خواهد بود، لذا در صورت لزوم از متخصصين حقوقي حتماً مشورت بگيريد. چه نکاتی را در خرید ملک رعایت کنیم

شرايط مربوط به پرداخت ثمن معامله را بصورت پلكاني و مشروط درج كنيد.

اگر قرار است چك بدهيد، حتما شماره چك ها و تاريخ آنرا و همچنين و تحويل آنرا به دقت در قرارداد درج نماييد.

زمان تحويل ملك و نحوه تحويل را بدقت در قراردادتان لحاظ كنيد. وکیل سند ملک چه نکاتی را در خرید ملک رعایت کنیم 

موعد دقيق انتقال اسناد رسمي مالكيت و دفترخانه اسناد رسمي مربوطه را به صراحت در قرارداد ذكر نماييد.

آثار عدم حضور در دفترخانه و يا عدم تحويل ملك را به صراحت در قرارداد درج نماييد.

نشاني دقيق طرفين در قرارداد ذكر شود.

حتماً دو شاهد معتمد قرارداد شما را امضاء كنند.

علاوه بر امضاء، اثر انگشت طرف مقابلاتان را نيز در ذيل قرارداد اخذ نماييد./منبع: انجمن قضات ايران

 وکیل زمین وکیل متخصص سند رسمی وکیل متخصص زمین وکیل سند 

با توجه به گستردگی دعاوی ملکی، وکیل متخصص املاک بایستی از پیچیدگی‌های موضوعات مربوط به این پرونده‌ها اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند به‌درستی احقاق حق کرده و حق شما را باز ستاند. همچنین وکیل ملکی با اشرافیت به آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به املاک و مستغلات، می‌تواند تمام جوانب موضوع دعوا را سنجیده و برحسب مورد موکل خود به دفاع از او بپردازد.

وجود قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد سبب شده تا حوزه‌ی تخصصی وکالت ملکی با پیچیدگی‌های بسیاری روبه‌رو باشد. همچنین لزوم دریافت وکیل ملکی با توجه به قوانین گسترده و پیچیده، بسیار حس می‌شود.

برای بهرمندی از خدمات حقوقی ملکی با گروه وکلای حاتم تماس بگیرید