شیوه های اثبات رابطه نامشروع وکیل پرونده رابطه نامشروع

شیوه های اثبات رابطه نامشروع

 

شیوه های اثبات رابطه نامشروع وکیل پرونده رابطه نامشروع در این گفتار به بررسی دلایل رایج در این دعاوی می پردازیم. جهت مطالعه ادله اثبات زنا کلیک کنید. 

آیا پیامک می‌تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟

پاسخ به این سوال این گونه است: «در چنین پرونده‌هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد. ممکن است قاضی چنین مساله‌ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.»

فیلم و عکس از مواردی است که از نظر برخی افراد ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد، «در مورد چنین پرونده‌هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می‌گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی‌شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»

آیا صرف مکاتبه و دادن پیامک نشان موجب تحقق جرم رابطه ی نامشروع خواهد شد؟

طی رای وحدت رویه ی اعلامی باید گفت که صرف این قضایا نشان تحقق جرم رابطه ی نامشروع نمی باشد، ولی قرینه ای بسیار قوی در محاکم مورد استفاده قرار میگیرد که پس از شکایت زوجین توسط قاضی پرونده از مخابرات اخذ میگردد.

شیوه های اثبات رابطه نامشروع وکیل پرونده رابطه نامشروع شیوه های اثبات رابطه نامشروع وکیل پرونده رابطه نامشروع