فیلتر شکن

نوید پرسیده شد۵۰ سال قبل
آیا استفاده از فیلتر شکن جرم می باشد
۱ پاسخ‌ها
reza afkham پاسخ داده شد۴ سال قبل

 نظر به اینکه در قانون جرائم رایانه ای مصوب ۸۸ برای صرف استفاده از فیلترشکن یا دانلود رایگان آن مجازات پیش‌بینی نگردیده، لذا با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و مقررات ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اعمال موضوع استعلام قانون جرم تلقی نمی‌شوند.