دسته‌بندی: موضوعات حقوقی

رفع اثر از چک فاقد شکایت
موضوعات حقوقی

قانون جدید چک

قانون جدید چک تصویب شد؛ مسدودی حساب و کارت‌های بانکی صاحب چک برگشتی، محرومیت ۳ ساله برای متقلبان چک در جلسه امروز مجلس قانون جدید

ادامه مطلب »
موضوعات حقوقی

ضمانت نامه بانکی چیست

ضمانت نامه بانکی چیست ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه بانکی چگونه است؟ ضمانت‌نامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر

ادامه مطلب »
موضوعات حقوقی

تغییر پسورد ثنا

شخصی سازی و تغییر پسورد ثنا در سامانه ثنا امکان تغییر پسورد ثنا و شخصی سازی آن که پیشتر و در بدو ثبت نام ، 

ادامه مطلب »