تهاتر بدهی دولت با بدهی بدهکاران بانکی

وکیل حقوقی بانکی / نحوه تاسیس شعب بانک های خارجی

وکیل حقوقی بانکی اسدیان وکیل دعاوی بانکی

نحوه تاسیس شعب بانک های خارجی

بانک مرکزی اعلام کرد، سرمایه تاسیس شعبه بانک های خارجی حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم تعیین شد

دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.

شرایط فعالیت بانک های خارجی به شرح ذیل است:

????حداقل پنج سال از تاریخ شروع فعالیت بانک خارجی متقاضی تاسیس شعبه و سه سال از تاریخ شروع فعالیت بانک خارجی متقاضی تاسیس دفتر نمایندگی گذشته باشد.

????همچنین تاییدیه مرجع نظارتی کشور مبدا مبنی بر برخوردای بانک متقاضی از ثبات و سلامت مالی و تطبیق فعالیت های آن با الزامات مالی بین المللی نظیر مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد.

????صدور اجازه نامه ها در سه سطح موافقت اصولی، اجازه نامه تاسیس و اجازه نامه فعالیت برای شعبه و دفتر نمانیدگی بانک خارجی.

????تعیین شرایط عمومی برای مدیر شعبه یا دفاتر نمایندگی نظیر: اقامت در ایران، نداشتن سابقه محکومیت قطعی به ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی و همچنین تایید صلاحیت تخصصی مدیر شعبه به تشخیص بانک مرکزی.

????امکان تاسیس شعبه توسط بانک خارجی در قالب شعبه نوع اول و شعبه نوع دوم.

????شعبه نوع دوم تحت هیچ شرایطی مجاز به دریافت سپرده نمی باشد.

????شعبه نوع اول تا یک سال پس از شزوع فعالیت مجاز به قبول سپرده نمی باشد. پس از اتمام مهلت مزبور، با تایید بانک مرکزی به مدت دوسال مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری از قبول سپرده از اشخاص حقوقی می باشد.

????در پایان مدت زمان اخیر الذکر، منوط به موافقت بانک مرکزی می تواند نسبت به قبول سپرده از تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

????مجموع سپرده های دریافتی توسط شعبه با توجه نوع اول، در هر زمان نباید بیش از ۱۲ برابر سرمایه اعطایی آن باشد.

????مبلغ سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شعبه با توجه به نوع آن، حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم تعیین شده است.

????الزام شعبه به نگهداری حداقل میزان ۸۰ درصد مانده هر یک از اقلام دارایی های خود، طبق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده، در داخل ایران.
منبع: ايبنا