تهاتر بدهی دولت با بدهی بدهکاران بانکی

وکیل خوب بانکی _ مقررات جدید تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

وکیل خوب بانکی 

وکیل حقوقی بانکی

ابلاغ مقررات جدید تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ درخصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس بند ”الف“ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است:

«به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل پس‌انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانکي، تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهايي که تاريخ عقد آنها بعد از ۱‏/۱‏/۱۳۹۶ مي باشد و تاکنون وام ازدواج دريافت نکرده اند، با اولويت نخست پرداخت کند.
تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هريک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سيصدميليون (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ يک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزي مي‌تواند يارانه پرداختي به اشخاص را به عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرد.»

با توجه به تبصره مورد اشاره موارد زیر لازم است توسط شبکه بانکی مدنظر قرار گیرد:

۱- پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در اولويت نخست پرداخت تسهيلات قرض الحسنه قرار دارد.

۲- تمامي بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي ملزم به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و جاري بوده و مبلغ تسهيلات مذکور براي هر يک از زوجين به ميزان ۳۰۰ ميليون ريال با دوره باز پرداخت پنج ساله (۶۰ ماهه) و نرخ کارمزد ۴ درصد مي‌باشد.

۳- با عنايت به مفاد ماده ۵۰ قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور، مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به ميزان دو برابر افراد عادي(مبلغ ۶۰۰ ميليون ريال و با رعايت ساير شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات مذکور) مي باشند.

۴- رعايت ساير شرايط و ضوابط مندرج در سامانه تسهيلات قرض الحسنه ازدواج جهت دريافت تسهيلات مذکور الزامي مي باشد. همچنين سهميه در نظر گرفته شده جهت آن بانک متعاقباً اعلام خواهد شد.