ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی، وکیل وام های بانکی

ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

 ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی، وکیل وام های بانکی

ضوابط و شرایط ممنوع الخروجی بدهکاران بانکها

 ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ریال یا بالاتر که فاقد وثیقه های ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول مثل سپرده باشند، قابل طرح است.

 در بخشنامه اخیر، هیچ شرطی برای خروج این بدهکاران پذیرفته نمی شود؛ یعنی اینکه برخلاف سابق بدهکاران بانکی برای مقاصدی مانند تشرف به خانه خدا، درمان یا امور تجاری نمی توانند از کشور خارج شوند.

در مورد اشخاص حقوقي صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر بوده و ممنوعيت خروج مديران سابق شرکت‌ها حتی مديراني که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضا قراردادها نموده‌اند، امکانپذير نبوده و در صورت خروج آنان از مديريت شرکت وعدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مديران سابق رفع ممنوعیت شود

به هیچ عنوان ممنوع الخروج شدن ضامنان امکانپذیر نیست.

علاوه بر این، درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله فقط برای آن عده ازمدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار متخلف شناخته شوند

 ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی، وکیل وام های بانکی  ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی،در مورد اشخاص حقوقي صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر بوده و ممنوعيت خروج مديران سابق شرکت‌ها حتی مديراني که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضا قراردادها نموده‌اند، امکانپذير نبوده و در صورت خروج آنان از مديريت شرکت وعدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مديران سابق رفع ممنوعیت شود