محاسبه آنلاین حق الزحمه کارشناسی دادگستری

محاسبه آنلاین حق الزحمه کارشناسی دادگستری

محاسبه آنلاین حق الزحمه کارشناسی دادگستری و جدول حق الزحمه کارشناسی رسمی دادگستری

بعضا در دعاوی حقوقی و کیفری نیاز به نظر کارشناسان رسمی دادگستری مورد نیاز است در این موارد قاضی مربوطه علی رغم داشتن اطلاعات لازم اقدام به صدور قرار کارشناسی می نماید که تامین هزینه این قرار بر عهده خواهان دعوی یا شاکی می باشد.

برخی از پرونده های مطرح شده در دادگاه دارای جنبه های فنی و تخصصی هستند به نوعی که خود دادرس نمی تواند نسبت به تمام زوایای موضوع اطلاع کافی پیدا کند . بنابراین ، در آیین دادرسی ابزاری پیش بینی شده است تا قاضی به کمک آن بتواند به جنبه های تخصصی پرونده پی ببرد . در این شرایط است که قاضی با صدور قرار کارشناسی ، بررسی برخی موضوعات را به کارشناس مربوط ارجاع می دهد . به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم به بررسی قرار کارشناسی در دادگاه بپردازیم . به همین دلیل در این مقاله کارشناسی پرونده چیست ، قرار کارشناسی چیست و تعیین کارشناس چگونه است را مورد بررسی قرار می دهیم .

کارشناسی پرونده چیست
هرگاه دادگاه تشخیص دهد که موضوع پرونده مطرح شده دارای جنبه های فنی و تخصصی است ، پرونده را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد . در واقع ، کارشناسی پرونده در مواردی لازم است که جنبه های فنی و تخصصی موضوع توسط قاضی قابل بررسی نباشد . در واقع ، قاضی در زمینه های غیر حقوقی نمی تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد . زیرا که وی تخصص در حقوق دارد نه رشته های دیگر . به عنوان مثال ، در دعوای مطالبه اجرت المثل یک دستگاه مولّد برق ، علاوه بر دانش حقوقی باید با این دستگاه هم آشنایی داشته باشد تا بتواند میزان اجرت المثل آن را تعیین نماید .

قرار کارشناسی چیست
بنابر آنچه گفته شد ، چون تشخیص و استعلام از تمامی موضوعات توسط قاضی امکانپذیر نمی باشد ، دادگاه موضوعات یا مسائل فنی و تخصصی را به کارشناس مربوطه واگذار می کند . بنابراین ، قاضی با صدور قرار کارشناسی موضوعات لازم را به وی ارجاع می دهد . بر اساس ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، ” در قرار دادگاه ، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است ، تعیین می شود ” . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد کارشناس رسمی دادگستری کلیک کنید .

تعیین کارشناس چگونه است
بر اساس ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ” دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است ، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می شود ” . آنگونه که از این ماده بر می آید ، تعیین کارشناس از اشخاصی است که پروانه کارشناسی دارند و دادگاه او را انتخاب می کند . اما در در صورتی که یک شخص به خصوص تخصص مورد نیاز را داشته باشد ولی کارشناس رسمی دادگستری نباشد هم می توان از وی استفاده کرد . به علاوه اینکه حق طرفین دعوا در تعیین کارشناس با توافق یکدیگر هم در ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پرداخت هزینه کارشناسی دادگاه کلیک کنید .

محاسبه آنلاین تعرفه کارشناسی دادگستری

محاسبه آنلاین حق الزحمه کارشناسی دادگستری از طریق لینک بالا اقدام کنید و برای مشاهده جدول حق الزحمه کارشناسی رسمی دادگستری به ادامه متن رجوع کنید

حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری چقدر می باشد

امکان ارایه نظریه کارشناسی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

خدمت ارایه نظریه کارشناسی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و حساب کاربری ویژه‌ی کارشناسان رسمی دادگستری راه اندازی شده است

 

جدول حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری