تغییر پسورد ثنا

شخصی سازی و تغییر پسورد ثنا

در سامانه ثنا امکان تغییر پسورد ثنا و شخصی سازی آن که پیشتر و در بدو ثبت نام ،  از طریق سامانه ثنا و به صورت رندوم در نظر گرفته شده است وجود دارد ، که به شرح ذیل ، آموزش تغییر پسورد ثنا تقدیم می گردد:

ابتدا از طریق لینک سامانه ثبت نام الکترونیک و همانند تصویر ذیل بر روی گزینه تغییر اطلاعات کلیک کرده و مطابق آموزش های پیش گفته در قسمت ” چگونه وارد سامانه ثنا شویم ؟” وارد سامانه می شویم

پس از ورود به سامانه ثنا و مطابق تصویر ذیل می توانیم از قسمت تغییر رمز اقدام نموده و پسوردی مطابق میل خود برای سامانه ثنا در نظر بگیریم

در پایان ، حتما گزینه خروج را بزنید تا به طور کامل از سامانه ثنا خارج شوید.